Papo Benedikto la 16a

 

24. 07. 2005 - Je la Anĝeluso

 

“KE DIO HALTIGU LA MURDAN MANON DE LA TERORISTOJ
KAJ KONVERTU ILIAJN KOROJN”

 

Tiel preĝis Benedikto la 16a okaze de la Anĝeluso en Les Combes. La Papo denove redeklaris la fundamentan kontribuon de la kristanaj valoroj por la konstruo de Eŭropo kaj adresis specialan penson al la gejunuloj, antaŭvide al la Monda Tago de la Junularo en Kolonjo.

   

Ke la Ĉiopova Dio haltigu la murdan manon de la teroristoj kaj konvertu iliajn korojn: ĝi estas la alvoko de Benedikto la 16a okaze de la dimanĉa Anĝeluso en Les Combes. La Papo esprimis sian proksimecon al tiuj, kiuj suferas pro la teruraj atencoj, kiuj dum la lastaj tagoj skuis multajn mondopartojn. La Papo krome redeklaris la centrecon de la kristanaj valoroj por la Malnova Kontinento kaj li adresis apartan saluton al la gejunuloj, donante al ili rendevuon al la jam nun proksima Monda Tago de la Junularo en Kolonjo.

Leviĝis alte la alvoko de Benedikto la 16a, kiu vidas siajn tagojn de trankvilo kaj ripozo perturbitaj de la “kondamnendaj terorismaj atencoj, kiuj kaŭzis morton kaj detruon” en Egiptio, Turkio, Irako kaj Britio. La Papo estas proksima al tiuj, kiuj suferas pro la perforto. Liaj vortoj estis elkora alvoko elekti la vojon de la paco: “Dum ni konfidas al la dia boneco la mortintojn, la vunditojn kaj iliajn karulojn, viktimojn de tiaj gestoj, kiuj ofendas Dion kaj la homon, ni preĝalvoku la Ĉiopovan Dion por ke Li haltigu la murdan manon de tiuj, kiuj, puŝitaj de fanatikeco kaj malamo, plenumis ilin kaj konvertu iliajn korojn al pensoj de rekonstruo kaj de paco”.

La Papo, parolante improvizite, substrekis, krome, kiel ni ĉiuj suferas pro la perforto de la nunaj tagoj, elmontroj de la forto de malamo en la mondo. En la esplanadeto de Les Combes, kie svarmis fideluloj, la penso de la Papo iris ankaŭ al Eŭropo. Benedikto la 16a memorigis kiel en la nunaj tagoj de julio estas la festoj de kelkaj Sanktuloj, konkretaj signoj pri la “kontribuo, kiun kristanismo donis kaj daŭre donas al la konstruo de Eŭropo”: Sankta Jakobo, kies relikvoj estas omaĝataj en la fama pilgrimloko de Kompostela, Sankta Brigitta de Svedio, Patronino de Eŭropo kaj kun ŝi, Sankta Benedikto, alia granda Patrono de la Malnova Kontinento kaj “mia patrono”, aldonis la Papo, ekde kiam mi estis elektita al la Sojlo de Petro. Kaj je ĉi tiu punkto Benedikto la 16a revenis per la penso al 1982, al la historia pilgrimo de lia antaŭulo al Santiago de Kompostela, kie - li substrekis - li plenumis solenan “eŭropistan Agon”. Tiuokaze, memorigis la Papo, Johano Paŭlo la 2a adresis fortan instigon al Eŭropo esti si mem, revigligi siajn proprajn radikojn: “Johano Paŭlo la 2a lanĉis tiam la projekton de Eŭropo konscia pri sia spirita unueco baziĝanta sur la fundamento de la kristanaj valoroj. Pri tiu temo li denove traktis okaze de la Monda Tago de la Junularo de 1989, kiu okazis ĝuste en Santiago de Komposteka. Li petdeziris Eŭropon sen landlimoj, kiu ne rifuzu la kristanajn radikojn sur kiuj ĝi ekstaris kaj kiu ne rezignu je la aŭtentika humanismo de la Evangelio de Kristo! Kiom aktuala restas ĉi tiu lia alvoko, sub la lumo de la ĵusdataj eventoj de la eŭropa kontinento!”.

Kaj el tiu Monda Tago de la Junularo de antaŭ 16 jaroj, Benedikto la 16a turnis sekve la penson al la baldaŭa Monda Tago de la Junularo de Kolonjo. Al la gejunuloj la Papo dediĉis apartan mediton: “Ni preĝu por ke la novaj generacioj, ĉerpante sian vivodonan limfon el Kristo, kapablu esti en la eŭropaj socioj fermentilo de renovigita humanismo, en kiu kredo kaj racio kunlaboru en fekunda dialogo por la akcelo de la homo kaj por la starigo de la aŭtentika paco”.

Post la Anĝeluso, estis la atendita momento de la plurlingvaj salutoj al la pilgrimuloj alvenintaj al Les Combes. La Papo ne neglektis saluti la aosta-valanojn per ilia dialekto, patois. Ili estis vortoj akceptitaj per festantaj aplaŭdoj fare de la fideluloj.

Ĉi-foje, diference ol la antaŭa dimanĉo, kiam ili ĉeestis disaj en pluraj lokoj, la handikapuloj ricevis rezervitan spacon, tiel ke la Papo povis saluti kaj manpremi ilin ĉiujn po unu.

La Anĝeluso estis okazo por la episkopo de Aosta, mons-ro Giuseppe Anfossi, danki la Papon kaj por renovigi al li la inviton loĝi en Aostavalo ankaŭ okaze de la venontjara somero.