Papo Benedikto la 16a

 

03. 07. 2005 - Je la Anĝeluso

 

ELRADIKIGI LA MALRIĈECON, AKCELI LA EVOLUON DE AFRIKO

 

La Grandaj de la Tero ne malzorgu pri Afriko: en placo Sankta Petro plena je pilgrimuloj, la penso de Benedikto la 16a iris al la estroj de la “G8” kiuj ekde la 6a de julio kunsidos en Skotlando. La Papo petis al ili aktivi vere por elradikigi malriĉecon el la afrika kontinento. Benedikto la 16a parolis ankaŭ pri la graveco de la Kompendio de la Katekismo de la Katolika Eklezio, prezentita antaŭ kelkaj tagoj, kaj instigis ĉiujn fidelulojn atesti komplete la verojn de la kredo.

 

   

 

ANTAŬ LA ANĜELUSO

 

Antaŭ kelkaj tagoj mi havis la ĝojon prezenti la Kompendion de la Katekismo de la Katolika Eklezio. Ekde pluraj jaroj oni sentis la bezonon havi mallongan katekismon, kiu resumu, laŭ simpla sed kompleta maniero, ĉiujn esencajn elementojn de la katolika doktrino. La dia Providenco aranĝis tiel ke tia projekto realiĝu en la sama tago mem en kiu oni enkondukis la proceson por beatproklamo de la amata Johano Paŭlo la 2a, kiu al ĝi donis decidan impulson. Dum mi dankas la Sinjoron pro tio, mi deziras, karaj fratoj kaj fratinoj, ankoraŭfoje substreki la gravecon de ĉi tiu utila kaj praktika rimedo por la anonco de Kristo kaj de ĝia evangelio de savo.

 

En la Kompendio, per ideala dialogo inter instruisto kaj disĉiplo, oni resumas la pli vastan prezenton de la kredo de la Eklezio kaj de la doktrino de la Eklezio entenatan en la Katekismo publikigita de mia honorata Antaŭulo en 1992. La Kompendio reutiligas la kvar partojn bone kunligitajn inter si, ebligante ekkapti la eksterordinaran unuecon de la mistero de Dio, de lia savodona plano por la tuta homaro, de la centreco de Kristo, la Ununaskita Filo de Dio fariĝinta homo en la sino de la Virgulino Maria, mortinta kaj resurektinta por ni. Ĉeestanta kaj aganta en sia Eklezio speciale en la Sakramentoj, Kristo estas fonto de nia kredo, la modelo de ĉiu kredanto kaj la Majstro de nia preĝado.

 

Karaj fratoj kaj fratinoj, kiom necese estas, ke, en ĉi tiu komenco de la tria kristana jarmilo, la tuta kristana komunumo proklamu, instruu kaj atestu komplete la veron de la kredo, de la doktrino kaj de la katolika moralo laŭ unuanima kaj konkorda maniero! Ke al la petdezirata renoviĝo de katekezo kaj de la evangelizado povu kontribui ankaŭ la Kompendio de la Katekismo de la Katolika Eklezio, por ke ĉiuj kristanoj - knaboj, junuloj kaj plenkreskuloj, familioj kaj komunumoj -, obeemaj je la agado de la Sankta Spirito, fariĝu en ĉiu medio katekizantoj kaj evangelizantoj, helpante unuj la aliajn renkonti Kriston. Ni tion petas konfidoplenaj al la Virgulino Patrino de Dio, Stelo de la evangelizado.

 

POST LA ANĜELUSO

 

Venontan merkredon, la 6an de julio, komenciĝos en Gleneagles (Skotlando) la “ G8 ”, tio estas, la Pinta Renkonto de la Ŝtatestroj kaj Ĉefministroj de la plej industriiĝintaj Landoj de la mondo, kiu havos elinter siaj prioritatoj, Afrikon, kontinento ofte malzorgatan. Mi elkore bondeziras plenan sukceson al tiu grava kunveno, petdezirante ke ĝi konduku kundividi en solidareco la kostojn por la malkreskigo de la ŝuldaro, startigi konkretajn decidojn por la elradikigo de malriĉeco kaj akceli aŭtentikan evoluon de Afriko.

 

(franclingve) Je salue cordialement les pèlerins de langue française, les invitant à faire de leur temps de vacances un temps de ressourcement spirituel.

 

(anglalingve) I warmly welcome the English-speaking visitors present at this "Angelus" prayer. I pray thatyour time here in Rome will encourage you to follow the example of Saints Peter and Paul with confidence and generosity.

 

(germanlingve) Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Auf Ihn müssen wir hören. Verbringt daher auch diese Urlaubstage in der Gegenwart Gottes! Euch allen wünsche ich in diesem Sommer eine gesegnete Erholungszeit!

 

(hispanlingve) Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que han participado en la oración mariana del Ángelus. Llevad a vuestros hogares y comunidades el afecto del Papa, que os bendice de todo corazón.

 

(pole) Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Na czas wakacji życzę wam dobrego odpoczynku i spotkania z Bogiem. Niech Pan was prowadzi.

 

(denove itallingve) Mia saluto iras nun al la itallingvaj pilgrimuloj, aparte al la reprezentantoj de la infanlernejo de Verdellino, al grupo "Teresa Orsini" de Gravina di Puglia, al la fideluloj de Varallo Sesia, al la muzikistaro de Castelli Calepio kaj al la stirantoj de Romo de historiaj aŭtomobiloj kaj motorcikloj.

 

Mi adresas plie specialan saluton al la gejunuloj de la italaj diocezoj, kiuj suriris monton Adamello’n por omaĝi al la kruco starigita sur “Montpinto Johano Paŭlo la 2a”. Kun la rigardo turnita al la jam nun proksima Monda Tago de la Junularo, mi unuiĝas al vi, karaj geamikoj, ariĝintaj en Trentolando, je la piedoj de Monto Adamello, por la Sankta Meso celebrata de mons-ro Angelo Comastri, mia Ĝenerala Vikario por la Vatikana Urbo. Vi ĉiam estu fidelaj atestantoj, por viaj samsaĝuloj, pri la mizerikorda amo de Kristo, kiu per la ofero sur la kruco, elaĉetis la mondon.

 

Bonan dimanĉon al ĉiuj!