Papo Benedikto la 16a

21.05.2005

 

Vizite al la ŝtatsekretariejo

 

   

 

La Papo faris matene de sabato la 21an de majo 2005 viziton al la ŝtatsekretariejo, akceptita de la ŝtatsekretario kardinalo Angelo Sodano. En etoso aparte elkora la Papo parolis improvizite substrekante la gravecon de la tasko de siaj plej proksimaj kunlaborantoj “Ni ne laboras por defendi povon (ni ne havas surteran povon), nek por prestiĝo, nek por pligrandigi firmaon aŭ ion similan. Ni laboras reale por ke la vojoj de la mondo estu malfermitaj al Kristo, kaj nia tuta laboro, en ĝiaj pluraj branĉoj, finfine utilas ĝuste por ke lia Evangelio kaj tiel la ĝojo de la elaĉeto povu atingi la mondon”. “Ni klopodas labori unuigitaj formante preskaŭ apostolan vespermanĝejon, ĉirkaŭ la posteulo de Petro”: per ĉi tiuj vortoj la ŝtatsekretario Kardinalo Angelo Sodano akceptis la Papon. En sia saluto la kardinalo memorigis la eksterordinaran mision de la Papo por la disvastigo de la Evangelio en la hodiaŭa mondo, sindevigo en kiu kunlaboras tiuj kiuj aktivas en la du sekcioj de la ŝtatsekretariejo. “Ni klopodas plenumi nian servon - aldonis kardinalo Sodano - per la metoda diligenteco de la abeloj tiel bone bildigitaj en la papa insigno de Papo Urbano la 8a en diversaj anguloj de la apostola palaco kaj de la baziliko de sankta Petro”.