Papo Benedikto la 16a

 

31.08.2005 - En la 25a datreveno de la pola sindikato Solidarność

 

 Letero al la ĉefepiskopo de Krakovo

 

Historia datreveno tiu de la fondo, la 31an de aŭgusto 1980, de sindikato Solidarność, al kiu omaĝis dum la nunaj tagoj en Varsovio politikaj kaj sindikataj estroj de la tuta Eŭropo, sed ankaŭ religiaj personuloj kaj de la mondo de kulturo. Porokaze Benedikto la 16a sendis leteron al la ĉefepiskopo de Krakovo, mons-ro Stanisław Dziswisz, sian specialan senditon al la solenadoj por la datreveno, por substreki la “grandan signifon”, kiun la starigo de tiu sindikato havis por Pollando kaj por la tuta Eŭropo. Ne nur ĝi estigis laŭ paca maniero neimageblajn politikajn ŝanĝiĝojn, sed ĝi ankaŭ indikis al la aliaj popoloj de la eksa orienta bloko la eblecon rebonigi la historian maljustaĵon, pro kiu ili estis lasitaj malantaŭ la fera kurteno. La Papo memorigas krome en sia letero, kiom “havis en sia koro” Johano Paŭlo la 2a la deziron “ke ĉi tiu ago de historia justeco okazu kaj ke Eŭropo povu spiri per du pulmoj”, la okcidenta kaj la orienta. Pro tio “li subtenis Solidarność per sia aŭtoritato kaj, kiam estis necese, ankaŭ pere de kapabla diplomatia agado”. “Mi scias - deklaras Benedikto la 16a - ke ĝi estis prava celo: la falego de la berlina muro kaj la eniro en la Eŭropan Union de la landoj kiuj restis malantaŭ ĝi post la dua mondmilito, estas la plej bona pruvo pri tio”.

 

Kaj ĝuste en la ŝipfarejoj de Gdansko, kie Solidarność naskiĝis, estis celebrita hodiaŭ de la ĉefepiskopo de Krakovo solena sankta Meso je la ĉeesto de granda amaso da fideluloj kaj aŭtoritatuloj.