La kovrilo de Espero Katolika 7-8/1983

   

 

En 1983 la tiama Prezidanto de IKUE, pastro Duilio Magnani vojaĝis al Pollando. La 27.6.1983 li kun la kapucena pastro Jerzy Korytkowski, esperantisto,  havis la eblecon omaĝi al Kardinalo Ratzinger  en la varsovia domo de la sekretario de la pola Episkopara Konferenco, mons-ro Dabrowski. “Kun li ni iomete parolis pri latino kaj Esperanto en la Eklezio”, raportis tiam pastro Magnani, kiu, tiun saman vesperon, ankaŭ vespermanĝis kun Kardinalo Ratzinger. “Lia Eminenco ne montris sin malfavora al Esperanto”, li sciigas hodiaŭ.

En la foto aperinta frontpaĝe de EK n-ro 3-4/1983 Kardinalo Ratzinger mantenas la memorigilon de la sinkonsekro de IKUE al la Senmakula Koro okazinta la 13an de Majo 1982.

Ne estis la unua fojo, ke kovrilo de Espero Katolika gastigis foton de estonta Papo: la samo okazis kun la foto de Kardinalo Wojtyła sur la kovrilo de EK 8/1977.