Papo Benedikto la 16a

 

 Dokumentoj tradukitaj en Esperanto:

Novembro 2005

 

 

 

01.11.2005 - Anĝeluso

Gustumi la ĝojon esti granda familio de la geamikoj de Dio

 

 

02.11.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

Mediti pri la mistero de la morto

“pli ol fino, nova naskiĝo”

 

 

06.11.2005 - Anĝeluso

En la Evangelio estas la orientado por la Eklezio

 

 

09.11.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

La beleco de la kreaĵaro estas signo
pri la mizerikordo de Dio rilate al la homo

 

 

13.11.2005 - Anĝeluso

“Ni klopodu imiti la ekzemplojn de sankteco"

 

 

16.11.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

La rememoro pri la bono,
kiun Dio faras al la homo de ĉiu epoko,
estu pli forta ol la rememoroj pri la suferoj