Papo Benedikto la 16a

 

 Dokumentoj tradukitaj en Esperanto:

Oktobro 2005

 

 

 

 

05. 10. 2005 - Ĝenerala Aŭdienco

Idolkultado,
Esprimo de religiemo deviinta, malforta, inerta

 

09.10.2005 - Anĝeluso

La Sinodo relanĉu la misiistan elanon de la Eklezio

 

12.10.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

Por ke Jerusalemo estu pli kaj pli loko de renkonto inter la religioj

 

15.10.2005 - Al la geknaboj

La Papo respondas al la demandoj pri la Eŭkaristio

 

16.10.2005 - Anĝeluso

La heredaĵo de Papo Wojtyła por la Eklezio,
27 jarojn post lia elekto al papado

 

16.10.2005 - Intervjuo al la Sankta Patro ĉe la pola ŝtata televido

Papo Benedikto la 16a memorigas Johanon Paŭlo la 2an

 

19.10.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

Dio pardonas la homon kaj ne volas lian kondamnon

 

26.10.2005 - Ĝenerala Aŭdienco

KRISTO ESTAS “LA SINJORO DE LA MONDO”
PRO LA “SKANDALO DE LA KRUCO”

 

30.10.2005 - Anĝeluso

Ni reprenu la dokumentojn de la Koncilio