28an de junio 1953 - 2003

Pastro Duilio Magnani, 50 jaroj da pastreco

 
 
   
 

La 29an de junio 2003 en Rimini la paroĥa komunumo de San Giuliano Mare, la familianoj de la jubileanta pastro kaj grupeto de esperantistoj festis kun Pastro Duilio Magnani la 50-jariĝon de lia pastreco.

Pastro Magnani naskiĝis en Misano Adriatico, 10 km sude de Rimini, la dek unuan de junio 1928 (do, ĉi-jare soleniĝis plia jubileo: lia 75-jariĝo).

Filo de malriĉaj gekamparanoj, li deziris studi, kaj tiucele li eĉ almozpetis.

Dum la dua mondmilito, li vizitis la mezgradajn lernejojn en Trento, kaj poste la gimnazion en Rimini. Li studis teologion ĉe la regiona Pontifika Seminario en Bolonjo, kaj sacerdotiĝis la 28an de junio 1953 en Rimini (unua Meso, la postan tagon).

Post tri-jara  helpopastrado, li iĝis paroĥestro en kampara vilaĝeto ĉe Rimini, kaj, samtempe, dioceza Asistanto de la Virina Junularo de Katolika Agado. Ekde 1964 li paroĥestras en Rimini. Okaze de sia 75-jariĝo, laŭ la preskriboj de la Kanona Juro, li prezentis siajn demisiojn al la Episkopo, kiu petis al li resti paroĥestro "ĝis nomumo de posteulo aŭ nova aranĝo de la paroĥo".

Dum multaj jaroj li estis "spirita" filo de Pio el Pietrelcina, gvidante multajn pilgrimojn al San Giovanni Rotondo kaj havante personajn kontaktojn kun la estonta Sanktulo.

En 1969 Pastro Magnani eltenis la unuagradan ekzamenon de Esperanto. Lasinte la spiritan gvidadon de la diocezaj Katolika Blinduloj, li dediĉis sian tutan liberan tempon al la Esperanto-movado. En 1976 li estis elektita ĝenerala sekretario de la itala sekcio de IKUE. En 1979 li iĝis Prezidanto de IKUE, kaj dum la jaroj li estis reelektita, ĝis 1995, kiam li rezignis je la prezidanteco, obeante la indikojn de sia Episkopo. La ĝenerala kunveno de IKUE en Olomouc elektis lin honora Prezidanto.

La jaroj de lia prezidanteco estis tiuj dum kiuj, dank' al lia senlaca, insista agado, IKUE havis la plej gravajn atingojn: oficiala agnosko de IKUE kiel privata asocio de fideluloj ĉe la Sankta Seĝo; aprobo de la roma Meslibro kaj Legaĵaro por dimanĉoj kaj festotagoj (kaj ĝia eldono); aĉeto de roma sidejo; esperantlingvaj salutoj de la Papo je Kristnasko kaj Pasko....

 

 

 

 

La festo kun la paroĥanoj, familianoj kaj esperantistoj

("miaj tri familioj")

 

 

Pastro Magnani disdividas la grandan torton kun la skribo "Bondezirojn!"

   
 

 

Kantado de tipaj regionaj kantoj.
La du virinoj je la flankoj estas la fratinoj de Pastro Duilio