Katolikaj esperantistoj en Mariazell
okaze de la "pilgrimado de la popoloj"

21an kaj 22an de majo 2004

     
  Dekoj da miloj da fideluloj partoprenis en la pilgrimado de la popoloj, ferme de la mezeŭropa Katholikentag, en la pilgrimloko de Mariazell, Aŭstrio. Ĉirkaŭ 110.000 pilgrimantoj el 8 landoj (Aŭstrio, Bosnio-Hercegovino, Ĉeĥa respubliko, Hungario, Kroatio, Pollando, Slovakio kaj Slovenio) renkontiĝis por preĝi kaj mediti en la pligrimloko simbolo de la orienteŭropaj kristanoj.
  Matene de vendredo la 21an de majo je la sepa horo okazis la procesio kun la statuo de la Dipatrino kiun oni portis el la baziliko al la flughavena spaco kie okazis la diservo. Malgraŭ ege malbela vetero (la tutan tagon pluvis, dum la meso eĉ pli forte) la solena diservo, kiun celebris kardinalo Angelo Sodano, papa ŝtasekretario, speciala sendito de la Papo, estis vere grandioza spirita evento. "Oni volas levi dankesprimon al Kristo ĉar li subtenis la Ekleziojn de centra Eŭropo dum la horo de persekutoj" deklaris kardinalo Sodano, dum sia prediko. "Ĝi estas ankaŭ danko pro la donaco de la retrovita religia libereco, kiu nun povas ebligi al la kristanoj kontribui al la sociala paco per la metodo de la frata dialogo kun ĉiuj, en areo kie malamoj kaj naciismoj postlasis sangoplenajn vundojn. Hieraŭ - li aldonis - estis la defio de kredo kontraŭ naziismo kaj komunismo. Hodiaŭ estas la defio kontraŭ laikismo, kiu klopodas mallumigi la ĉeeston de la kristanoj en la publika vivo, kiel pruvas ankaŭ la okazanta diskuto pri la konstitucia traktato de la Eŭropa Unio".
  Kard. Sodano (centre) foto Marija Belošević
  La samajn konceptojn redeklaris en sia prediko matene de la 22a de majo la kardinalo de Vieno, Christoph Schönborn, dum la Meso je kies fino oni legis la mesaĝon de la mezeŭropaj episkopoj al la partoprenantoj en la pligrimo kaj al ĉiuj bonavolaj homoj. La kompletan tekston oni sendos al la paroĥoj de la 8 koncernataj landoj kaj oni legos ĝin publike la dimanĉon de pentekosto.
    Kardinaloj en Mariazell (foto Marija Belošević)
 

Jen kelkaj ciferoj rilataj al la MEKT, kiu post la Europa vastiĝo estis la plej granda religia aranĝo en unu el la Eŭropuniaj landoj. Ĉeestis ĉ. 150 kardinaloj kaj episkopoj; estis preparitaj 300 specialaj mesaj vestaĵoj (ilin prilaboris monaĥinoj en Kroatio); ĉeestis 600 meshelpantoj kaj helpantinoj inter kiuj 400 el Stirio, la regiono de Mariazell; kantis koruso kun pli ol 1000 kantistoj sub direktado de Josef Doller el Graz; kuncelebris meson ĉ. 1200 pastroj; estis prilaboritaj 1200 porokazaj stoloj (ankaŭ ilin prilaboris monaĥinoj en Kroatio); 90.000 hostiojn bakis karmelaninoj en Mariazell; estis eldonitaj 110.000 pilgrimgvidlibroj en sep lingvoj. Por parkeblecoj de la anoncitaj 1563 aŭtobusoj kaj de plurmiloj da aŭtomobiloj kaj pri ordongardo zorgis 450 policanoj kaj mil soldatoj el diversaj federacilandoj de Aŭstrio.

  Al Mariazell alvenis ankaŭ esperantistoj el Aŭstrio, Ĉeĥio, Hungario kaj Kroatio. Kelkaj el ili - kiel Katinjo Fettes Kosegi, Marija Belošević kaj s-ro Leopold Patek - raportis al ni pri la evento kaj ni kore dankas ilin. Jen kunmeto de iliaj raportoj: vendrede okazis la meso en esperanto. Ĝin partoprenis ankaŭ kelkaj neesperantistoj. Kvankam planite, pro la preparo por la vespera junulara programo, la meso ne okazis en la baziliko sed en apuda kapelo, ĉar oni devis fermi la bazilikon je la 17h30 pro la preparoj por la vespera junulara programo. Dank´ al la klopodoj de s-ro Reinisch kaj pastro Kóbor tamen povis okazi la diservo, sed en la apuda kapelo Sankta Mikaelo je la 17h30. Celebris la meson pastro Lajos Kóbor el Hungario. Pro teknikaj kialoj, ne funkciis la planita esperantista informbudo, tamen la esperantistoj en kontakto kun pilgrimantoj informis pri esperanto.  Krome, sabate matene la prezidanto Miloslav Šváček, kaj ambaŭ vicprezidantoj de IKUE, Kóbor kaj Belošević, havis la okazon mallonge paroli kun episkopo Győrgy Jakubinyi. Ĉe la adiaŭo li donis sian benon.
  Pastro Kóbor celebras Meson en Mariazell (foto: Leopold Patek)  
  Aliaj fotoj (senditaj de Attila Szép)