Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

 

Landaj reprezentantoj de IKUE

Oni povas pagi la abonkotizon al la landaj reprezentantoj, samtempe informante pri tio la Centran Oficejon (por ke tuj estu en ordo la ekspedo de la revuo). La baza jara kotizo de membroabonanto estas 25 eŭroj, sed ĝi varias laŭ lando: petu informojn rekte de la landaj reprezentantoj.

Membroj de KELI rajtas aboni EK kontraŭ 12,50 eŭroj, pagendaj al la KELI-kasisto.

La kotizo de Dumviva Membro de IKUE egalas al 30-oblo de la kotizo "membroabonanto" valida por la lando kie la  aliĝanto vivas.

 • Aŭstrio
  Peranto de EK: Leopold Patek, Märtinstr. 104/38, A-3400 Klosterneuburg
 • Belgio
  Walter van den Kieeboom, Wapenplein 17-8 B-8400 Oostende
 • Brazilo
  peranto de EK: Brazila Esperanto-Ligo, C.P. 03625, Brasilia (DF) 70084-970
 • Ĉeĥa Respubliko
  Miloslav Šváček, Trsická 6, CZ-751 27 Penčice
 • Francio
  Anne-Marie Chaney, 56 rue Corvisart, F-75013 Paris
 • Germanio
  oni pagu tra UEA aŭ rekte al la C.O. de IKUE
 • Hungario
  P. Lajos Kóbor, Templom u.1, H-9400 Sopron 7
 • Italio
  Giovanni Daminelli, Via Lombardia 37, I-20099 Sesto San Giovanni MI
 • Kroatio
  Marija Belošević, Sveti duh 130, HR-10000 Zagreb
 • Kubo
  Alberto José García Fumero, calle 58-B entre 31 y 33, No. 3104, apto 2. Playa, Ciudad de La Habana
 • Nederlando
  S.P.Smits, Deken Tomaslaan 32, NL-4453 AL  's-Heerenhoek
 • Nov-Zelando
  Mike Leon, apt. A105. Village at the Park, 130 Rintoul St., Wellington 6021
 • Pollando
  Janina Trzpil, al. Wyszyńskiego 5F m 20, PL-21-560 Miedzyrzec Podlaski
 • Portugalio
  Portugala E-Asocio, rua Dr. J. Couto 6 r/c A, P-1500, Lisboa
 • Slovakio
  Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-02 56 Pečovská Nová Ves