MESAĜO DE LA PAPO URBI et ORBI KRISTNASKON 2014
neoficiala traduko en esperanto

La sceno de Kristnasko en la Kripo de 2014 starigita en placo Sankta Petro en Vatikano

 

Arablingve Anglalingve Franclingve Germalingve Hispanlingve
Kroatlingve Itallingve Pollingve Portugallingve
La esperanto paneloj en placo sankta Petro

 

 

Karaj fratoj kaj fratinoj, bonan Kristnaskon!

Jesuo, la Filo de Dio, la Savanto de la mondo, naskiĝis por ni. Li naskiĝis en Betlehemo el virgulino, realigante la malnovajn profetaĵojn. La virgulino nomiĝas Maria, ŝia edzo Jozefo.

Estas la personoj humilaj, plenaj je espero en la boneco de Dio, tiuj kiuj akceptas Jesuon kaj rekonas lin. Tiel la Sankta Spirito prilumis la paŝtistojn de Betlehemo, kiuj alkuris al la groto kaj adorkliniĝis al la Infano. Kaj poste la Spirito gvidis la maljunajn Simeon kaj Anna, en la templo de Jerusalemo, kaj ili rekonis en Jesuo la Mesion. «Miaj okuloj vidis vian savon» - ekkrias Simeon - «savon preparitan [de Dio] antaŭ ĉiuj popoloj» (Luk 2,30).

Jes, gefratoj, Jesuo estas la savo por ĉiu persono kaj por ĉiu popolo!

Al Li, Savanto de la mondo, mi petas ke Li alrigardu niajn fratojn kaj fratinojn de Irako kaj de Sirio, kiuj de tro longa tempo trasuferas la efikojn de la okazanta milito kaj, kune kun aliaj etnaj kaj religiaj grupoj, estas trafitaj de sovaĝa persekuto. Kristnasko alportu al ili esperon, samkiel al la multenombraj elhejmigitoj, forkurintoj kaj rifuĝintoj, infanoj, plenkreskuloj kaj maljunuloj, de tiu Regiono kaj de la tuta mondo; ĝi ŝanĝu la indiferenton al proksimeco kaj la malakcepton al akcepto, por ke tiuj kiuj nun estas en la provo povu ricevi la necesajn humanecajn helpojn por pretervivi je la frosto de la vintro, reveni al siaj landoj kaj vivi digne. Povu la Sinjoro malfermi la korojn al la konfido kaj donaci la pacon al la tuta Meza Oriento, ekde la Lando benita de lia naskiĝo, subtenante la strebojn de tiuj kiuj konkrete sindevigas por la dialogo inter Israelanoj kaj Palestinanoj.

Jesuo, Savanto de la mondo, alrigardu tiujn kiuj suferas en Ukrainio kaj konsentu al tiu amata Lando superi la streĉitecojn, venki la malamon kaj la perforton kaj ekiri novan vojon de frateco kaj repaciĝo.

Kristo Savanto donu pacon al Niĝerio, kie plia sango estas verŝata kaj tro multaj  personoj estas maljuste forprenataj disde siaj amemoj kaj tenataj kiel garantiuloj aŭ buĉataj. Pacon mi petegas ankaŭ por aliaj partoj de la afrika kontinento. Mi pensas aparte pri Libio, pri Suda Sudano, pri Centrafrika Respubliko kaj diversaj regionoj de Demokrata Respubliko Kongolando; kaj mi petas de tiuj kiuj havas politikajn respondecojn, sindevigi pere de dialogo por superi la malakordojn kaj konstrui daŭreman fratan kunvivadon.

Jesuo savu la tromultajn infanojn viktimojn de perforto, traktatajn kiel objekton de fikomerco kaj de homrabado, aŭ devigitajn fariĝi soldatoj; infanoj, multaj misuzataj infanoj. Li donu konsolon al la familioj de la infanoj murditaj en Pakistano pasintan semajnon.  Li estu proksima al tiuj kiuj suferas pro malsanoj, aparte al la viktimoj de Ebola-epidemio, precipe en Liberio, Sieraleono kaj Gvineo. Dum mi kore dankas tiujn kiuj kuraĝe agadas por asisti la malsanulojn kaj iliajn familianojn, mi renovigas premantan inviton certigi la bezonatajn asiston kaj kuracadon.

Jesuo Infano. Mia penso iras al ĉiuj infanoj hodiaŭ mortigitaj kaj mistraktataj, ĉu al tiuj, kiuj trasuferas tio antaŭ ol vidi la lumon, senigitaj je la malavara amo de siaj gepatroj kaj enterigitaj en la egoismon de kulturo, kiu ne amas la vivon; ĉu al tiuj infanoj sen hejmo pro militoj kaj persekutoj, trouzataj kaj ekspluatataj sub niaj okuloj kaj nia komplica silento; kaj al la infanoj buĉataj sub la bombadoj, ankaŭ tie, kie naskiĝis la Filo de Dio. Ankaŭ hodiaŭ ilia senpova silento krias sub la glavo de multaj Herodoj. Super ilia sango ŝvebas la ombro de la nunepokaj Herodoj.

Vere multaj larmoj estas en ĉi tiu Kristnasko, kune kun la larmoj de Jesuo Infano.

Karaj fratoj kaj fratinoj, la Sankta Spirito prilumu hodiaŭ niajn korojn, por ke ni povu rekoni en la Infano Jesuo, naskiĝinta en Betlehemo el la Virgulino Maria, la savon donacitan de Dio al ĉiu el ni, al ĉiu homo kaj al ĉiuj popoloj de la tero. La povo de Kristo, kiu estas liberigo kaj servado, sentigu sin en tiom multaj koroj kiuj trasuferas militojn, persekutojn, sklavecojn. Per sia mildeco ĉi tiu dia povo forprenu la malmolecon el la koroj de tiom da viroj kaj virinoj enmergiĝintaj en mondumeco kaj en indiferento. Lia elaĉeta forto transformu la armilojn al plugiloj, la detruon al kreemo, la malamon al amo kaj tenero. Tiel ni povos diri kun ĝojo: “Niaj okuloj vidis vian savon”.

Bonan Kristnaskon al ĉiuj!

 

 

(tradukis Antonio de Salvo)

 

 

Por la unua fojo post pluraj jaroj, la E-paneloj ne ĉeestis en placo sankta Petro okaze de la Kristnaska beno "Urbi et orbi" de la Papo.

Ili vidiĝis la postan tagon, la 26-an de decembro, alportitaj de grupo de romaj esperantistoj, laŭ iniciato de d-ro Ranieri Clerici.

La rekta elsendo de la itala televido montris ilin plurfoje.

Dum la televid-ĵurnalo de la horo 13-a de la itala ŝtata televidstacio RAI1 (TG1) la paneloj aperis unufoje (alklaku ĉi tie - vidu je 1'21" - 14MB).

En la vespera elsendo (horo 20-a), multe pli spektata, tri fojojn (alklaku ĉi tie - vidu je 0'13", 0'26" kaj 1'12" - 36MB).

Ankaŭ aliaj televidkanaloj kontris la panelojn. Ni esperas akiri la koncernajn filmojn.

 

Al la komenco!

 -----