59-a Kongreso de IKUE, 08-15 julio 2006 en Velehrad
Fotoj, sonaj kaj aŭdvidaj arkivoj


Fotoj


Klaku por pliaj fotoj de la
inaŭguro kun Mons. Graubner
IKUE-kongresoInaŭguro kun Mons. Graubner   Mesoj en la kapelo   Meso kun Mons. Otčenášek   Prelegantoj   Kongreso kaj kongresanoj   Junularo    Infanoj    Folklora vespero
Velehrad : Promenado tra Velehrad    Baziliko de Ĉielenpreno    Ĉirkaŭaĵo de la pilgrimloko    Akcepto-domo Stojanov

Aŭdvidaj dokumentoj

Aŭdvidaj dokumentoj estis kelksekundaj (ĝis kelkdeksekundaj) registraĵoj per simpla diĝita fotaparato. Kelkaj estas en formato MPEG .mpg (), aliaj en formato Quicktime .mov ()
Sonoriloj de la Baziliko de Velehrad  
Inaŭguro de la kongreso kun Mons. Graubner  
Koncerto de Miroslav Smyčka en la Baziliko  
Vespera preĝo en la Baziliko  
Kanta ekzercado per Adoru kun Albrecht Kronenberger  
Anjo Amika kantas Ave Maria-n en la kapelo  
Prelego de Bruno Masala  
Folklora vespero kun Lipina Vracov  
Sankta Meso por mortintoj  
Ferma Sankta Meso kun Mons. Otčenášek  
Infanoj dum la kongreso  

Klaku por pliaj fotoj de la
kongreso kaj kongresanoj

Sondokumentoj  

Sondokumentoj estis registritaj per interna mikrofono de portebla komputilo metita en la diversaj lokoj (kapelo de Stojanov-domo, navo de la Baziliko....). Ĉiuj estas en formato .mp3.
La teknika kvalito ne estas tre bona! (graslitere la plej bone aŭdeblaj)

Mesoj

Solena Sankta Meso inaŭgura, en Baziliko - Dimanĉo, 9a de julio 2006a
Ĉefcelebranto: Mons. Jan Graubner, ĉefepiskopo de Olomouc
  0 - Orgeno kaj enirkanto
  1 - Komenco
  2 - Legaĵoj (en la ĉeĥa kaj esperanto)
  3 - Homilio de P-ro Bernhard Eichkorn, en esperanto ("aŭskultu, akceptu, agu"), kaj de Mons. Jan Graubner, en la ĉeĥa
  4 - Kredokonfeso kaj Porpetoj
  5 - Oferkanto
  6 - Eŭkaristia preĝo
  7 - Postkomuniaj kantoj (ĉeĥe kaj, poste, en esperanto)
  8 - Fina rito kaj dankoj de Miloslav Šváček al Mons. Graubner

Klaku por pliaj fotoj de la
Baziliko de Velehrad
Sankta Meso por mortintoj, en kapelo de Stojanov - Merkredo, 12a de julio 2006a
Ĉefcelebranto: P-ro Albrecht Kronenberger (Adoru 081)
  1 - Komenco
  2 - Legaĵoj
  3 - Prediko de P-ro Albrecht Kronenberger (pri la kialo de meso por mortintoj) kaj Porpetoj
  4 - Ofera kanto, Eŭkaristia preĝo
  5 - Patro nia, Komunio kaj fina rito

Klaku por pliaj fotoj de la
Mesoj en la kapelo de Stojanov-domo
Sankta Meso honore al Sankta Maria, en kapelo de Stojanov - Ĵaudo, 13a de julio 2006a
Ĉefcelebranto: P-ro Bernhard Eichkorn, kun la kelkaj kiuj ne partoprenis la tuttagan ekskurson (Adoru 077)
  1 - Komenco
  2 - Legaĵoj
  3 - Porpetoj
  4 - Ofera preĝo
  5 - Eŭkaristia preĝo
  6 - Patro nia kaj Paco-signo
  7 - Komunio kaj fina rito
Sankta Meso ferma, en Baziliko - Vendredo, 14a de julio 2006a
Ĉefcelebranto: Mons. Karel Otčenášek, ĉefepiskopo de Hradec Kralove
  0 - Orgeno kaj enirkanto
  1 - Komenco
  2 - Legaĵoj
  3 - Prediko de Mons. Karel Otčenášek (pri Esperanto kaj la katolikaj esperantistoj)
  4 - Porpetoj
  5 - Eŭkaristia preĝo
  6 - Patro nia kaj Komunio
  8 - Fina rito kaj dankoj de Miloslav Šváček al Mons. Otčenášek

Klaku por pliaj fotoj de la
Meso kun Mons. Otčenášek
Sankta Meso Viva Akvo, en kapelo de Stojanov - Sabato, 15a de julio 2006a
Ĉefcelebranto: P-ro Albrecht Kronenberger (Adoru 069)
  1 - Komenco
  2 - Legaĵoj
  3 - Homilio de P-ro Albrecht Kronenberger kaj Porpetoj
  4 - Eŭkaristia preĝo (Unua Eŭkaristia preĝo, entute ĉantata, Adoru 051)
  5 - Patro nia, Komunio
  6 - Postkomunia kanto kaj fina rito

Aliaj preĝoj


Klaku por pliaj fotoj de
Akceptodomo Stojanov
Rozario, gvidata de Miloslav Šváček
  - Gloraj misteroj (merkredo, 12a de julio 2006a)
  - Ĝojaj misteroj (sabato, 15a de julio 2006a)
(Misteroj ne estas anoncitaj sed estas uzataj, je ĉiu Saluton Maria, la aldonitaĵoj post 'Jesuo')
Anĝeluso, gvidita de P-ro Bernhard Eichkorn (lundo, 10a de julio 2006a)
Tagmeza diservo (Adoru 010), gvidita de P-ro Albrecht Kronenberger (vendredo, 14a de julio 2006a)

Koncertoj

Spirita koncerto de Miroslav Smyčka

  - Antonín Dvořák: Bibliaj Kantoj, n-roj 9 kaj 10  
  - G. F. Händel : Largo el la Opera Kserkso kaj Preĝo sub Verda Standardo de Zamenhof  
  - W. A. Mozart : Ave, verum corpus  
  - César Franck : Panis angelicus  
  - Antonín Dvořák : Largo el la Novmonda Simfonio  
  - Franz Schubert : Ave Maria  
  - Alessandro Stradella : Pietà, Signore  
  - Ludwig van Beethoven : Omaĝo de Dio el la Naturo  
(Klaku sur por legi la tekston de la kantoj.)


Kanta koncerto de Anjo Amika
kompleta registritaĵo: 52'59
(Anjo Amika anoncas la titolojn dum la koncerto.)

Ligo: http://www.ludanto.org/religio/ (fotoj kaj filmoj de Ekumena kongreso 2005)