70a Kongreso de IKUE

samtempe 31a de ĝia itala sekcio UECI

“Kulturo de mizerikordo”

1-8/07/2017, Udine (IT)

 

 

 

 

KONGRESA INFORMILO

 

ALIĜILO en formato dok

ALIĜILO en formato PDF

ALIĜILO en elektronika formato

 

La 70a Kongreso de IKUE kaj 31a Kongreso de UECI okazos kune en Udine, Italio, de la 1a ĝis la 8a de Julio 2017. La ĉefa temo de la kongreso estos “Kulturo de mizerikordo” kaj ĝi baziĝas sur la pensoj de Papo Francisko esprimitaj en lia apostola letero “Misericordia et misera”.

La kongresejo estos la studenta domo de la Fondaĵo Renati kie oni provizos la loĝadon en 1- kaj 2-litaj ĉambroj. Dum la kongreso, krom la traktado de la ĉefa temo per prelegoj kaj laborgrupoj, oni antaŭvidas tuttagan pilgrimon al la Sanktejo de la Dipatrino de Barbana sur samnoma insuleto, Grado kaj Aquileia kaj la duontagan pilgrimon al  Sanktejo de la Dipatrino en monteto Castelmonte kaj al Cividale.

Specifajn informojn vi povas ricevi skribante al la adreso:

 

 

 

 

Al la komenco!