66a KONGRESO DE I.K.U.E.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
(Pollando)

de la 13a ĝis 20a de julio 2013

‘‘NOVA EVANGELIZADO’’

 

 

 

UNUA INFORMILO

 

ALIĜILO - kompleta dokumento

 

nur la ALIĜ-FORMULARO

 

Atentu: 
ALIĜILO POR KONGRESONTOJ EL POLLANDO

 

 

 

 Se vi deziras esti akurate informitaj pri la Kongreson, kontaktu la organizantojn:

 

 

 

 

 

 

Al la komenco!