59a KONGRESO DE I.K.U.E.

sub protekto de kunpatronoj de Eŭropo sanktaj Cirilo kaj Metodio 

VELEHRAD (Ĉeĥa Respubliko) 08-15 julio 2006
 

 


A L I A J F O T O J
 

KONGRESEJO

 

RENKONTO KUN FRATO AZENO DUM EKSKURSO

 

Frato Stanisław Śmigielski

 

Frato Bruno Masala prelegas

 

Ripozmomento

DANKON AL MARIJA BELOŠEVIĆ PRO LA RAPORTO KAJ FOTOJ

Al la ĉefpaĝo de IKUE