Nia 55a en fotografioj [ 24 ]

al la menuo de la fotogalerio

27.7. 2002
Solena fermo de la Kongreso

   Fina kanto

(Anjo Amika kaj Miroslav Smycka konkludis la fermon de la Kongreso per la kanto de himno kiu ligigxis kun la Kongresa Temo: "Malfermu la pordon al Kristo").