Nia 55a en fotografioj [ 21 ]

al la menuo de la fotogalerio

26.7. 2002
Adiauxa Vespero - bunta programo

   la litova grupo

(gvidataj de Laurynas Skupas, L.R. de IKUE - en la foto, unua de dekstre - la litovaj samideanoj prezentis kelkajn kantojn el la folkloro de ilia lando)