Vi aŭskultas la polan tradician kanton: "100 jaroj, vivu cent jaroj, cent jaroj pli kaj pli"
   
  Espero Katolika - oktobro 1903
 
  Se oni deziras koni la precizan "naskiĝdaton" de nia revuo, jen: la unua numero estis enpoŝtigita la 14an de novembro 1903 en Tours.
 

 

Espero Katolika atingis la centan datrevenon de sia ekzisto.

Ĝi estas la plej malnova E-revuo, kiu daŭre aperas.

Honore al ĉi tiu datreveno ni enretigis la plenan HTML-kopion de tiu historia "numero unu", aldonante kelkajn historiajn notetojn.

La suba bildo montras la orumitan kovrilon per kiu estis binditaj la unuaj jarkolektoj  de EK prezentitaj al Papo Pio la 10a en 1906: meze de la kovrilo estas la blazono de la tiama Papo.

Bonan legadon, cent jarojn poste!
 
 

Ekstera kovrilo

Kolofono

Paĝo 1

Paĝo 2

Paĝo 3

Paĝo 4

Paĝo 5

Paĝo 6

Paĝo 7

Paĝo 8

Tria paĝo de la kovrilo

Kvara paĝo de la kovrilo