MAJA RENKONTIĜO EN LA PILGRIMLOKO

Svatá Hora u Příbrami – Sankta Monto ĉe Příbram, Ĉeĥio

de la 12-a ĝis la 14-a de majo 2017
 

La pilgrimloko Sankta Monto ĉe Příbram


KONCIZA HISTORIO DE LA
SANKTA MONTO

Svatá Hora – Sankta Monto estas grava baroka konstru-komplekso kaj pilgrimloko sur supraĵo de 585 m ĉe la urbo Příbram. La konstru-komplekso formas oblongforma klostra galerio en mezuraĵo de 80 x 72 m kun kvar kapeloj en anguloj, interne sur alta ŝtona teraso staras origine gotika preĝejo de la Virgulino Maria el la 14-a jc., rekonstruita kaj plivastigita en la jaroj 1648-1673 sub ĉeesto de arkitekto C. Lurag. Al norda alo de la klostra galerio estas alpremiĝinta monaĥejo kaj el nordokcidenta angulo de la konstrukomplekso direktas al la urbo tegmentita ŝtuparo.

Interno de Baziliko de Vizito de la Virgulino Maria

Fonto en proksimeco de la pilgrimloko sugestas, ke la loko estis celo de la pilgrimoj jam delonge. En la jaro 1348 donacis reĝo Karlo la Kvara Příbram al praga ĉefepiskopo Arnošt el Pardubice, kiu onidire tie ofte ĉeestadis. Kun tio verŝajne koheras konstruo de origina preĝejeto kaj eĉ statueto, kiu ĝis tiam troviĝis en kapelo de lia kastelo en Příbram. Kiam estis la kastelo en la jaro 1574 ruinigita, la statueto estis kaŝita de la urbanoj. Dum tridekjara milito estis Příbram grave detruita kaj post la jaro 1620 en Příbram sin loĝigis jezuitoj, kiuj la statueton transportis al Sankta Monto. De la jaro 1648 estis la konstrukomplekso grandstile rekonstruita sub gvido de L. Lurag kaj ĉar ĝi estis celo de grandaj pilgrimoj, ĝi estis kelkfoje rekunstruata kaj adaptata ĝis la 20-a jc. En la jaro 1732 estis Sankta Monto loko de grava baroka soleno, kiam estis la pilgrimstatuo de la Virgulino Maria de Santa Monto solene kronita.

Inperiestro Jozefo la Dua la pilgrimojn malpermesis, la malpermeson oni ne kapablis realigi kaj fine de la 1-a jc. ĉeestadis la ĉefan pilgriman solenon en la 7-a de julio 20 ĝis 25 mil pilgrimantoj. En la jaro 1861 estis la konstrukomplekso transdonita al Redemptoristoj, kiuj tie krom escepto de la jaroj de komunisma firegado 1950-1990 estadas ĝis nun.


PARTOPRENU LA MAJAN RENKONTIĜON EN TIU ĈI BELEGA PILGRIMLOKO DE LA VIRGULINO MARIA!


Spiritekzerca Domo en Svatá Hora,
en kiu okazos la semajnfina renkontiĝo

En la semajnfinaj tagoj de la 12-a ĝis la 14-a de majo 2017 organizos la Ĉeĥa IKUE-Sekcio renkontiĝon en la belega ĉefpilgrim-loko de la landparto Bohemio en Svatá Hora u Příbrami – Sankta Monto ĉe Příbram, Ĉeĥio. La renkontiĝo okazos en spiritekzerca domo situanta en proksimeco de la fama Baziliko de la Ĉielenpreno de la Virgulino Maria, kiu disponas pri 50 loĝlokoj en tri unulitaj, du trilitaj kaj la ceteraj dulitaj ĉambroj. En ĉiu ĉambro estas lavujo kaj en ĉiu etaĝo estas necesejoj kaj lavejoj. Estas ebla ankaŭ interreta konekto pere de WiFi.

Prezo por nur unu tranokto por persono estas 280 CZK/nokto, por pli ol unu nokto por persono 250 CZK/nokto (1 € = ĉ. 27 CZK).

Prezlisto de la manĝoj:

Matenmanĝo

45 CZK 08:00 h.

Tagmanĝo

90 CZK 11:30 h.

Vespermanĝo

65 CZK 17:30 h.


Provizoza programo de la renkontiĝo

Vendredo 12.05.2017:
De la 14:00 alveno, loĝigo, kafumado.
16:30 Ebleco partopreni rozarian preĝon en la
         Baziliko.
17:30 Vespermanĝo.
19:00 Programo kun projekciado pri okazintaj
         aranĝoj.

Sabato 13.05.2017:
07:00 Esperanta sankta meso en kapelo.
08:00 Matenmanĝo.
09:00 Konferenco de la sekcio kun elekto de
         la sekcia komitato.
11:30 Tagmanĝo.
13:00 Konatiĝo kun la pilgrimloko.
15:30 Prelego de frato Sac. Max Kašparů.
17:30 Vespermanĝo.
18:30 Rozaria preĝo (vespera preĝo).
19:30 Programo kun projekciado.

Dimanĉo 14.05.2017:
08:00 Matenmanĝo.
09:00 Sankta meso en la Baziliko.
10:30 Programo en la kunvenejo, kafumado.
11:30 Tagmanĝo.
12:30 Fermo de la renkontiĝo. Adiaŭo.

La programo restas laŭbezone malfermita por ŝanĝoj kaj kompletigoj.
 

Aliĝilo en formatoj PDF kaj DOC:

 

 

 


Sincere invitas partopreni la renkontiĝon ankaŭ la eksterlandajn interesatojn la komitato de la Katolika Sekcio de ĈEA kaj la Ĉeĥa Sekcio de IKUE.

Ĝis la revido en la belega bohemia ĉefa pilgrimloko Svatá Hora - Sankta Monto!

Graca bildo de la Virgulino Maria Sanktmonta