KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ NA POUTNÍM MÍSTĚ

Svatá Hora u Příbrami

ve dnech od 12. do 14. května 2017
 

Poutní místo Svatá Hora u Příbrami


STRUČNÁ HISTORIE
SVATÉ HORY

Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo na vrchu (586 m) u Příbrami. Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 × 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1660 – 1673 za účasti architekta C. Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá bývalá jezuitská rezidence a klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami kryté schody. V letech 2015 a 2016 prošla Svatá Hora rozsáhlou rekonstrukcí.

Interiér Baziliky Navštívení Panny Marie

Pramen v blízkosti poutního kostela naznačuje, že místo bylo cílem poutí velmi dávno. Roku 1348 daroval Karel IV. Příbram pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, který zde prý často pobýval. S tím patrně souvisí stavba původního kostelíka i soška, která byla v kapli jeho hradu v Příbrami. Když byl hrad 1574 zbořen, dostala se do měšťanských rukou. Za třicetileté války byla Příbram silně zpustošena a po roce 1620 se v Příbrami usadili jezuité, kteří sošku přenesli na Svatou Horu. Od roku 1648 byl poutní areál velkoryse přestavěn pod vedením C. Luraga a protože byl cílem velkých poutí, byl různě přestavován a upravován až do 20. století. V roce 1732 byla Svatá Hora místem velké barokní slavnosti, když byla poutní socha Panny Marie Svatohorské slavnostně korunována.

Císař Josef II. sice pouti zakázal, zákaz se však nepodařilo prosadit a koncem 19. století zde bývalo o hlavní poutní slavnosti 7. července 20 až 25 tisíc poutníků. Roku 1861 byl areál předán Redemptoristům, kteří zde s výjimkou let 1950-1990 působí dodnes.

ČASTNĚTE SE SETKÁNÍ KATOLICKÝCH ESPERANTISTŮ NA TOMTO KRÁSNÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE!

 

 

 


Exerciční dům na Svaté Hoře,
kde se uskuteční víkendové setkání

Ve víkendových dnech od 12. do 14. května 2017 organizuje Katolická sekce Českého esperantského svazu setkání na krásném hlavním poutním místě Čech na Svaté Hoře u Příbramí. Setkání proběhne v exercičním domě, který se nachází v blízkém sousedství slavné Baziliky Navštívení Panny Marie na Svaté Hoře, který disponuje 75 místy (3 jednolůžkové, 2 třílůžkové a dvoulůžkové pokoje s umyvadlem). Sociální zařízení je společné na každém patře.

V přednáškové místnosti je možnost: 
malého občerstvení v kuchyňce s rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou, zakoupení nápojů a sušenek, internetového připojení (přes zpoplatněné WiFi)

Stravování je zajišťováno mimo exerciční dům, přímo v refektáři (jídelně) kláštera Svaté Hory (vzdálené cca 150 m).

Ceny ubytování:
Ubytování na jednu noc 280 Kč za osobu, u více nocí 250 Kč za osobu/1 noc.

Stravování:
snídaně 45 Kč (v 8:00 hod.), oběd 90 Kč (11:30 hod.), večeře 65 Kč (17:30 hod.)

Předběžný program setkání

Pátek 12.5.2017:
Od 14:00 příjezd, ubytování, občerstvení.
16:30 Možnost účasti na modlitbě sv. růžence
         v bazilice.
17:30 Večeře.
19:00 Program s promítáním prezentací z
         proběhlých akcí.

Sobota 13.5.2017:
07:00 Esperantská mše sv. v kapli.
08:00 Snídaně.
09:00 Konference sekce s volbou výboru na
         další tříleté funkční období.
11:30 Oběd.
13:00 Seznámení se s poutním místem.
15:30 Přednáška br. pátera Maxe Kašparů.
17:30 Večeře.
18:30 Modlitba růžence (večerní modlitba).
19:30 Program k 100. výročí Fatimy.

Neděle 14.5.2017:
08:00 Snídaně.
09:00 Účast na mši sv. v bazilice.
10:30 Program v přednáškové místnosti,
         občerstvení.
11:30 Oběd.
12:30 Závěr setkání. Odjezd.

Program zůstává otevřený k případným
změnám a doplnění.
 

Přihláška ve formátech PDF a DOC:

 

 

 


Na setkání upřímně zve i zahraniční zájemce výbor Katolické sekce ČES a České sekce IKUE.

Nashledanou na krásném poutním místě u Panny Marie Svatohorské!

Milostný obraz Panny Marie Svatohorské