Bibliaj Tagoj

en Wittenberg,

la urbo de Luther

de 1a ĝis 5a de febr. 2017 (me - di)

Urba preĝejo

ALIĜILO

Nia kunvenejo:

Jugendherberge Wittenberg

Schlossstr. 14/15

D-06886 Lutherstadt Wittenberg

tel. 0049 3491-505205

wittenberg@jugendherberge.de

http://www.jugendherberge-wittenberg.de

Situo: en la urbocentro apud Schlosskirche, 200 m de la urbocentra stacidomo

 

Organizanto:

Esperanto-Ligo por Kristanoj en Germanujo r.a.  

Wolfram Rohloff, Am Marktplatz 82,

D-09496 Marienberg, Germanujo

tel. 0049 37363 / 4423

keli.prezidanto@web.de

Partopren-kotizoj: La prezo por tranoktado kaj 3 manĝoj tage en plurlita ĉambro (3-7 litoj), kotizoj por eniroj, gvidadoj kaj trajna ekskurso al Leipzig estas 175 € por ĉiu persono. Kiu venas el eksterlando, ricevas rabaton de 40 €. Krompago por dulita ĉambro: (haveblas nur malmultaj): 26 €.

 

Programo

Biblia rondo pri la letero de la apostolo Paŭlo al la Galatoj, komuna kantado, gvidata vizito de la urbo Wittenberg, de la domo de Melanchthon, de la kastela preĝejo. Ekskurso al Leipzig kaj partopreno en moteta diservo kun la fama ĥoro de la Tomasianoj (kondiĉe de sukcesa mendo).

Muzika organizanto: Stefan Lepping.

Demandojn pri la programo direktu al Wolfram Rohloff.

 

Kondiĉoj de aliĝo

Via aliĝo validas post la alveno de via antaŭpago de 30 € por ĉiu persono kaj estos konfirmata post ricevo. La reston nepre pagu ĝis la 30a de novembro 2016, ĉar la junular­gastejo reprenos litojn senpage nur ĝis komence de decembro.

La antaŭpago ne estas repagebla, sed vi povas ĉiam aliĝigi anstataŭanton (samseksan). Kiu havas tro malmultan monon por povi pagi la partoprenkotizojn, turnu sin al la trezoristo pri eksterordinara subvencio.

 

Demandojn pri aliĝoj kaj financoj direktu al la

trezoristo de la Bibliaj Tagoj:

Rudolf Fischer, Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde

tel. 0049 2573 / 626  kaj  0049 151 5133 6794

fischru@uni-muenster.de

 

Maksimuma nombro de partoprenantoj: 40

 

ALIĜILO

Al la komenco!