Eldonita de IKUE kaj KELI,

eldonejo PONTO-VERLAG 2001

ISBN 3-9803793-5-3

1472 paĝoj, 105 x 190 mm.

Presita sur 33-g-fajna biblia papero 

solide bindita kun ruĝa lina kovraĵo

   

Kristana kantlibro en Esperanto kun la titolo ADORU aperis en junio 2001, produktita en la presejo de la renoma eldonejo Herder en Freiburg, Brisgovio (Germanio). Temas pri evento komparebla kun la apero de E-tradukoj de la Sankta Biblio en 1926 kaj la Roma Meslibro en 1995.
 
 Ĝi enhavas liturgiajn tekstojn el diversaj tradicioj, rom-katolika, ortodoksa kaj reformacia. Pli ol 900 kantoj (kun muziknotoj) el pli ol 20 lingvoj spegulas la tradicion de almenaŭ dek konfesioj.
 

 Por diservoj okaze de E-kongresoj ĝi estas grava helpo, sed ankaŭ por persona uzo. Kiel literatura verko poezia, ADORU varbas por la intereso ankaŭ de esperantistoj ekster la kristana medio.
 
 Redaktis la tuton la pastroj Adolf Burkhardt (evangeliana) kaj Albrecht Kronenberger (katolika). Gitarajn akordojn reviziis kaj komponis renoma fakulo, eklezia muzik-direktoro Ernst Leuze.
 
 La verko, sur plej alta profesia nivelo, tre taugas varbo-cele por pruvi al kristanoj kaj eklezianoj, ke Esperanto vivas ankaŭ en la eklezioj kaj utilas por interpopola kaj interkonfesia kompreniĝo.

 

La libro kostas 19,80 EUR

plus sendokostoj (*)

Ĝi estas mendebla ĉe la libro-servoj aŭ rekte ĉe:

IKUE
rete: 

Luksa eldono ankaŭhaveblas: en nigra ledo bindita, kun orumita tranĉ-rando
48 EUR plus sendokostoj (*)

(*) Sendokostoj por ĉiu mendita libro: 5,00 EUR
por aerpoŝta alsendo, la tarifo varias laŭ la lando al kiu ni sendos la libron.

Petu informojn.